Expertise

Studies & Adviesverlening

Voor werken van burgerlijke bouwkunde, dit zowel voor de nieuwbouw als voor de herstelling van:

  • Betonnen bruggen en tunnels

  • Stalen (beweegbare) bruggen

  • Sluiskolken en kaaimuren

  • Sluisdeuren, kleppen en stuwen 

Wij ontwerpen en stellen het bestekgedeelte op, doen nazicht en begeleiden externe ontwerpen en bestekken en adviseren bij de uiteindelijke uitvoering.

 

collega's die plannen bestuderen
Beheer van de Kunstwerken

Organiseren commissie beheer van de kunstwerken

Adviseren A-/C- en O-inspecties

Uitvoeren B-inspecties

Advisering bij calamiteiten

Advisering overschrijding door Zwaar Uitzonderlijk Vervoer (ZUV)

 

onderkant van een brug met prefab brugliggers
Meewerken aan technische voorschriften

Standaardbestek 260: coördinatie en inhoudelijk

Deelnemen aan adviesraden, directiecomités, werkgroepen en normcommissies

Sectie Elektromechanica

De sectie Elektromechanica verleent advies en maakt studies op voor allerhande projecten in het ruime domein elektromechanica.

De installaties variëren van beweegbare bruggen, sluizen en stuwen, pompstations tot luchthaveninstallaties. Heel wat technische disciplines en werkingsgebieden komen daarbij aan bod. 

 

Keuringen & Toezicht in de werkhuizen Staal

Nazicht en controle uitvoeringsplannen en advisering stalen constructies op technologisch vlak

Keuring van staal, gietstaal, bouten, lasdraad, verf, …..

Toezicht in de werkhuizen op de vervaardiging van stalen constructies en op het aanbrengen van de corrosiebescherming, ….

 

keuring van een damplank in een werkhuis door een colleag van EBS Hasselt
Keuringen Beton

Advisering beton en prefabelementen van beton op technologisch vlak

Keuring van beton, prefab beton, oplegtoestellen

Advisering bij aanvaarding beton, wapeningsstaal, voorspanstaal.

Advisering bij wrijvingsproeven voorspanstaal

 

opmeten van een prefab betonnen ligger