Standaardbestek 260

Het standaardbestek 260 bundelt in één publicatie (in meerdere hoofdstukken) alle gemeenschappelijke bepalingen voor de uitvoering van werken in verband met kunstwerken en waterbouw. De eerste versie is ontstaan uit de verdere ontwikkeling van het standaardbestek 230 voor de waterbouw met de integratie van de bestekteksten voor kunstwerken.

Vanaf maart 2018 is versie 2.0 beschikbaar voor toepassing in de bijzondere bestekken. Het gebruik van de nieuwe versie is verplicht voor overheidsopdrachten die vanaf 1 december 2018 bekendgemaakt worden of waarvoor een uitnodiging wordt verstuurd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen.

Het standaardbestek 260 bestaat uit twee delen.

Deel A betreft de eerste zes hoofdstukken (4, 6, 8, 10, 11 en 13). Deze omvatten aanvullingen voor kunstwerken en waterbouw op enkele hoofdstukken van het standaardbestek 250 voor wegenbouw. De hoofdstuknummers zijn dezelfde als deze van het standaardbestek 250. De nummering van de nieuwe artikels kan soms slechts begrepen worden wanneer deze aanvullingen gelezen worden samen met de respectievelijke hoofdstukken van het standaardbestek 250.

Deel B betreft 12 hoofdstukken welke het hoofddeel van het standaardbestek 260 uitmaken.

De volledige tekst van het standaardbestek voor kunstwerken en waterbouw – versie 2.0 is hieronder gratis te downloaden en/of kan op papier besteld worden via het elektronisch bestelloket (levering: vanaf eind juni 2018).

Expertise Beton en Staal organiseerde in mei 2018 4 informatiesessies over de nieuwe versie van het standaardbestek.